Ardmholadh ó bainisteoir réiginach Údarás na Gaeltachta

Tá aithne mhaith agus ard-mheas ag pobal na Gaeltachta, ó thuaidh, thiar agus ó dheas ar Liam. Ceapadh ina Chathaoirleach é ar Bhord Údarás na Gaeltachta in 2002 agus chaith sé dhá thréimhse (deich mbliana in iomlán) ina Chathaoirleach ar an Bhord. Bhí a chroí istigh sa chineál seo oibre agus d’obair sé go dian, dícheallach ina ról ag cur clár forbartha an Údaráis, idir gnóthaí sóisialta agus pobail, forbartha fiontraíochta agus forbartha teanga chun tosaigh sa Ghaeltacht.

Tá aithne mhaith agus ard-mheas ag pobal na Gaeltachta, ó thuaidh, thiar agus ó dheas ar Liam. Ceapadh ina Chathaoirleach é ar Bhord Údarás na Gaeltachta in 2002 agus chaith sé dhá thréimhse (deich mbliana in iomlán) ina Chathaoirleach ar an Bhord. Bhí a chroí istigh sa chineál seo oibre agus d’obair sé go dian, dícheallach ina ról ag cur clár forbartha an Údaráis, idir gnóthaí sóisialta agus pobail, forbartha fiontraíochta agus forbartha teanga chun tosaigh sa Ghaeltacht.

Is fiontraí, gníomhaire teanga, gníomhaire forbartha pobail agus cara mór don Ghaeltacht é Liam, fear a bhfuil éacht déanta aige i gcur chun cinn ár dteanga dúchais sa Ghaeltacht, ar fud na tíre agus ar fud na cruinne. Tá scór go leith bliain caite aige i mbun forbartha sa Ghaeltacht agus a lorg sin le feiceáil in Oideas Gael agus i mórán tionscnamh eile a raibh baint aige leo.

Ceann de na buanna is mó atá ag Liam ná go bhfuil sé ábalta an grá agus an meas atá aige féin don teanga agus do chultúr na Gaeltachta a roinnt le daoine ar bhealach a músclaíonn agus a chothaíonn an meas agus an grá céanna don teanga iontu féin.

Tréaslaíonn pobal na Gaeltachta le Liam agus an onóir mhór seo á bronnadh air, agus guíonn muid achan rath air i gcónaí.